staryweb_skauti.vlcata.eu

obrázek

Dnes je:
Sponzoři
 
Aktuality
Vánoční akademie (09. 12. 2014)
stávající i staří členové, příznici a rodičové - jste srdečně zváni ...
dělička
Co se děje v Trávě (27. 04. 2014)
v sobotu proběhla akce oddílu Family skautingu pro veřejnost
dělička
ŠESTKA bude slavit (03. 03. 2014)
výročí založení oddílu ...
dělička
Anketa
podporují nás ....

Činnost neziskové dobrovolnické organizace jako je Junák se dost těžko obejde bez přízně a přímé podpory rodičů, místních radních, odrostlých členů a dalších příznivců :-)
Vsetínští skauti mají to štěstí, že zastupitelé v městské radě jejich činnost moudře považují za prospěšnou. A tak se každoročně (převážně) úspěšně skauti ucházejí v grantových řízeních o příspěvek na významné akce, podporu na provoz Skautského domu atd.

 
tradiční podporovatelé

Vůdcové oddílů - a ostatní činovníci skautského střediska 723.01 Vsetín, kteří každý měsíc věnují zdarma desítky i stovky hodin svého volného času pro naše skautské společenství.

Město Vsetín - převod “skautského domu” do našeho vlastnictví, podpora projektu DBCB několikamiliónovou půjčkou, podpora celoroční činnosti skautských oddílů na táborové vybavení, provozní náklady kluboven, vzdělávání vůdců oddílů a akcí, které pořáme pro veřejnost (např: Ekohra, Den země, Valašské záření, Molitan cup, Šmejkalův pohár, Vánoční akademie....).

Ústředí Junáka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - podpora na táborové vybavení, víkendové akce a provozní náklady, podpora akcí, které pořádáme (Kurs první pomoci, Čekatelské zkoušky, Rádcovské kursy, Zdravotnickéhé kursy, ... + programy pro neorganizovanou mládež).

Krajský úřad - podpora projektu DBCB (SROP 3.2), podpora našich akcí pro veřejnost.

LACHIM spol.s.r.o. - dlouhodobá finanční a materiální podpora vsetínských skautů a projektu DBCB

Zásobování teplem Vsetín a.s. - přímá finanční podpora našich aktivit

Ministestvo pro místní rozvoj - Evropská unie - program SROP 3.1 a SROP 3.2 - projekt DBCB

                                                    

Glass service inc. - přímá finanční pomoc

SychrovNET - náš poskytovatel internetového připojení ve Skautském domově na Rybníkách nám dává na své služby výraznou slevu.

 

Copyright © skauti.cz Všechna práva vyhrazena
Created by AVT design - tvorba webových stránek