staryweb_skauti.vlcata.eu

obrázek

Dnes je:
Veřejnost
 
Aktuality
Vánoční akademie (09. 12. 2014)
stávající i staří členové, příznici a rodičové - jste srdečně zváni ...
dělička
Co se děje v Trávě (27. 04. 2014)
v sobotu proběhla akce oddílu Family skautingu pro veřejnost
dělička
ŠESTKA bude slavit (03. 03. 2014)
výročí založení oddílu ...
dělička
Anketa
Výroční zprávy

Už pár let nazpět jsme začali pravidelně o své činnosti informovat rodiče, odbornou veřejnost, místní samosprávu, sponzory, ... souhrnnou výroční zprávou ve které shrnujeme to nejdůležitější v uplynulém roce. Bývá již tradicí, že první verze (bez úplných ekonomických údajů) je k dispozici návštěvníkům Skautského plesu na Zámku. Zpravidla v dubnu je pak distubuována na cca 50 stálých adres.

Každý rok se Výroční zprávu snažíme udělat jinak. Například VZ za rok 2004 jsme distribuovali s vlastním DVD na kterém byl dokumentární film - samotná VZ je graficky udělána v návaznosti na tento film. VZ za rok 2005 je doplněna o rozhovory s vůdci jednotlivých vsetínských skautských oddílů....

Některé Výroční zprávy si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

 
Celostátní výroční zprávy JUNÁKA

Výroční zprávy Junáka jsou určeny široké veřejnosti - především orgánům státní správy, sponzorům, dárcům apod ... Výroční zprávy Junáka jsou oceňovány mezi nejlépe zpracovanými.

  • Výroční zpráva za rok 2009 ve formátu PDF.
  • Výroční zpráva za rok 2006 ve formátu PDF.
  • Výroční zpráva za rok 2005 ve formátu PDF.
  • Výroční zpráva za rok 2004 ve formátu PDF.
  • Výroční zpráva za rok 2003 ve formátu PDF.
  • Výroční zpráva za rok 2002 ve formátu PDF.
  • Výroční zpráva za rok 2001 ve formátu PDF.
 

Copyright © skauti.cz Všechna práva vyhrazena
Created by AVT design - tvorba webových stránek